Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.

Vệ Sơ Lãng

Tác giả Vệ Sơ Lãng là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Vệ Sơ Lãng

Các truyện ngôn tình của Vệ Sơ Lãng

Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
truyện Vệ Sơ Lãng, truyện ngôn tình Vệ Sơ Lãng, truyện ngon tinh Vệ Sơ Lãng, truyện Vệ Sơ Lãng ngôn tình, xem truyện Vệ Sơ Lãng, xem truyện ngon tinh Vệ Sơ Lãng, xem truyện ngôn tình Vệ Sơ Lãng, xem truyện Vệ Sơ Lãng không quảng cáo, xem truyện Vệ Sơ Lãng no ads, xem truyện Vệ Sơ Lãng khong quang cao, xem truyện Vệ Sơ Lãng ko quang cao, xem truyện Vệ Sơ Lãng o dau, truyện ve so lang, truyện ngôn tình ve so lang, truyện ngon tinh ve so lang, truyện ve so lang ngôn tình, xem truyện ve so lang, xem truyện ngon tinh ve so lang, xem truyện ngôn tình ve so lang, xem truyện ve so lang không quảng cáo, xem truyện ve so lang no ads, xem truyện ve so lang khong quang cao, xem truyện ve so lang ko quang cao, xem truyện ve so lang o dau,
Hot Trend