Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.

Giá vàng hôm nay 18/9 trong nước và thế giới

Giá vàng 18/9 cập nhật mới nhất đang diễn biến rất phức tạp.

Giá vàng 18/9 cập nhật mới nhất

Giá vàng 18/9 cập nhật mới nhất

Giá vàng 18/09: giá vàng thế giới online

Giá Vàng SJC Hà Nội 15 ngày qua

Ngày Mua Bán
17-09-2019 41,500,000 300k 41,870,000 300k
16-09-2019 41,800,000 250k 42,170,000 250k
15-09-2019 41,550,000 50k 41,920,000 100k
14-09-2019 41,600,000 42,020,000 50k
13-09-2019 41,600,000 200k 41,970,000 200k
12-09-2019 41,400,000 50k 41,770,000
11-09-2019 41,350,000 150k 41,770,000 50k
10-09-2019 41,500,000 600k 41,820,000 650k
09-09-2019 42,100,000 42,470,000
08-09-2019 42,100,000 42,470,000
07-09-2019 42,100,000 42,470,000 50k
06-09-2019 42,100,000 500k 42,520,000 450k
05-09-2019 42,600,000 50k 42,970,000
04-09-2019 42,650,000 380k 42,970,000 380k

Giá vàng thế giới 15 ngày qua:

Ngày Mua Bán
17-09-2019 1,498.32 7.92 1,498.12 8.56
16-09-2019 1,506.24 19.64 1,506.68 19.64
15-09-2019 1,486.60 1,487.04
14-09-2019 1,486.60 10.02 1,487.04 10.02
13-09-2019 1,496.62 3.71 1,497.06 3.95
12-09-2019 1,492.91 1.33 1,493.11 1.09
11-09-2019 1,491.58 2.59 1,492.02 2.64
10-09-2019 1,488.99 20.52 1,489.38 20.21
09-09-2019 1,509.51 4.16 1,509.59 3.80
08-09-2019 1,505.35 1,505.79
07-09-2019 1,505.35 14.08 1,505.79 14.08
06-09-2019 1,519.43 23.94 1,519.87 23.94
05-09-2019 1,543.37 3.40 1,543.81 3.40>
04-09-2019 1,546.77 22.17 1,547.21 22.17
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó