Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay.

Giá vàng hôm nay 18/9 trong nước và thế giới

Giá vàng 18/9 cập nhật mới nhất đang diễn biến rất phức tạp.

Giá vàng 18/9 cập nhật mới nhất

Giá vàng 18/9 cập nhật mới nhất

Giá vàng 18/09: giá vàng thế giới online

Giá Vàng SJC Hà Nội 15 ngày qua

Ngày Mua Bán
17-09-2019 41,500,000 300k 41,870,000 300k
16-09-2019 41,800,000 250k 42,170,000 250k
15-09-2019 41,550,000 50k 41,920,000 100k
14-09-2019 41,600,000 42,020,000 50k
13-09-2019 41,600,000 200k 41,970,000 200k
12-09-2019 41,400,000 50k 41,770,000
11-09-2019 41,350,000 150k 41,770,000 50k
10-09-2019 41,500,000 600k 41,820,000 650k
09-09-2019 42,100,000 42,470,000
08-09-2019 42,100,000 42,470,000
07-09-2019 42,100,000 42,470,000 50k
06-09-2019 42,100,000 500k 42,520,000 450k
05-09-2019 42,600,000 50k 42,970,000
04-09-2019 42,650,000 380k 42,970,000 380k

Giá vàng thế giới 15 ngày qua:

Ngày Mua Bán
17-09-2019 1,498.32 7.92 1,498.12 8.56
16-09-2019 1,506.24 19.64 1,506.68 19.64
15-09-2019 1,486.60 1,487.04
14-09-2019 1,486.60 10.02 1,487.04 10.02
13-09-2019 1,496.62 3.71 1,497.06 3.95
12-09-2019 1,492.91 1.33 1,493.11 1.09
11-09-2019 1,491.58 2.59 1,492.02 2.64
10-09-2019 1,488.99 20.52 1,489.38 20.21
09-09-2019 1,509.51 4.16 1,509.59 3.80
08-09-2019 1,505.35 1,505.79
07-09-2019 1,505.35 14.08 1,505.79 14.08
06-09-2019 1,519.43 23.94 1,519.87 23.94
05-09-2019 1,543.37 3.40 1,543.81 3.40>
04-09-2019 1,546.77 22.17 1,547.21 22.17
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó