"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Umio

Tác giả Umio là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Umio

Các truyện ngôn tình của Umio

Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.
truyện Umio, truyện ngôn tình Umio, truyện ngon tinh Umio, truyện Umio ngôn tình, xem truyện Umio, xem truyện ngon tinh Umio, xem truyện ngôn tình Umio, xem truyện Umio không quảng cáo, xem truyện Umio no ads, xem truyện Umio khong quang cao, xem truyện Umio ko quang cao, xem truyện Umio o dau, truyện umio, truyện ngôn tình umio, truyện ngon tinh umio, truyện umio ngôn tình, xem truyện umio, xem truyện ngon tinh umio, xem truyện ngôn tình umio, xem truyện umio không quảng cáo, xem truyện umio no ads, xem truyện umio khong quang cao, xem truyện umio ko quang cao, xem truyện umio o dau,
Hot Trend