"Never say all you know. And never believe all you hear." Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Tử Văn

Tác giả Tử Văn là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Tử Văn

Các truyện ngôn tình của Tử Văn

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Tử Văn, truyện ngôn tình Tử Văn, truyện ngon tinh Tử Văn, truyện Tử Văn ngôn tình, xem truyện Tử Văn, xem truyện ngon tinh Tử Văn, xem truyện ngôn tình Tử Văn, xem truyện Tử Văn không quảng cáo, xem truyện Tử Văn no ads, xem truyện Tử Văn khong quang cao, xem truyện Tử Văn ko quang cao, xem truyện Tử Văn o dau, truyện tu van, truyện ngôn tình tu van, truyện ngon tinh tu van, truyện tu van ngôn tình, xem truyện tu van, xem truyện ngon tinh tu van, xem truyện ngôn tình tu van, xem truyện tu van không quảng cáo, xem truyện tu van no ads, xem truyện tu van khong quang cao, xem truyện tu van ko quang cao, xem truyện tu van o dau,
Hot Trend