Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tử Tử Tú Nhi

Tác giả Tử Tử Tú Nhi là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Tử Tử Tú Nhi

Các truyện ngôn tình của Tử Tử Tú Nhi

"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.
truyện Tử Tử Tú Nhi, truyện ngôn tình Tử Tử Tú Nhi, truyện ngon tinh Tử Tử Tú Nhi, truyện Tử Tử Tú Nhi ngôn tình, xem truyện Tử Tử Tú Nhi, xem truyện ngon tinh Tử Tử Tú Nhi, xem truyện ngôn tình Tử Tử Tú Nhi, xem truyện Tử Tử Tú Nhi không quảng cáo, xem truyện Tử Tử Tú Nhi no ads, xem truyện Tử Tử Tú Nhi khong quang cao, xem truyện Tử Tử Tú Nhi ko quang cao, xem truyện Tử Tử Tú Nhi o dau, truyện tu tu tu nhi, truyện ngôn tình tu tu tu nhi, truyện ngon tinh tu tu tu nhi, truyện tu tu tu nhi ngôn tình, xem truyện tu tu tu nhi, xem truyện ngon tinh tu tu tu nhi, xem truyện ngôn tình tu tu tu nhi, xem truyện tu tu tu nhi không quảng cáo, xem truyện tu tu tu nhi no ads, xem truyện tu tu tu nhi khong quang cao, xem truyện tu tu tu nhi ko quang cao, xem truyện tu tu tu nhi o dau,
Hot Trend