"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Trịnh Sảng

Tác giả Trịnh Sảng là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Trịnh Sảng

Các truyện ngôn tình của Trịnh Sảng

"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
truyện Trịnh Sảng, truyện ngôn tình Trịnh Sảng, truyện ngon tinh Trịnh Sảng, truyện Trịnh Sảng ngôn tình, xem truyện Trịnh Sảng, xem truyện ngon tinh Trịnh Sảng, xem truyện ngôn tình Trịnh Sảng, xem truyện Trịnh Sảng không quảng cáo, xem truyện Trịnh Sảng no ads, xem truyện Trịnh Sảng khong quang cao, xem truyện Trịnh Sảng ko quang cao, xem truyện Trịnh Sảng o dau, truyện trinh sang, truyện ngôn tình trinh sang, truyện ngon tinh trinh sang, truyện trinh sang ngôn tình, xem truyện trinh sang, xem truyện ngon tinh trinh sang, xem truyện ngôn tình trinh sang, xem truyện trinh sang không quảng cáo, xem truyện trinh sang no ads, xem truyện trinh sang khong quang cao, xem truyện trinh sang ko quang cao, xem truyện trinh sang o dau,
Hot Trend