Biết bao chiếc thuyền tình chở đầy hy vọng, thế mà sau cùng phải tan tành… chỉ vì cái thói quen tai hại nhất, là vợ chồng hay chỉ trích lẫn nhau.

Trần Tích

Tác giả Trần Tích là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Trần Tích

Các truyện ngôn tình của Trần Tích

"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.
truyện Trần Tích, truyện ngôn tình Trần Tích, truyện ngon tinh Trần Tích, truyện Trần Tích ngôn tình, xem truyện Trần Tích, xem truyện ngon tinh Trần Tích, xem truyện ngôn tình Trần Tích, xem truyện Trần Tích không quảng cáo, xem truyện Trần Tích no ads, xem truyện Trần Tích khong quang cao, xem truyện Trần Tích ko quang cao, xem truyện Trần Tích o dau, truyện tran tich, truyện ngôn tình tran tich, truyện ngon tinh tran tich, truyện tran tich ngôn tình, xem truyện tran tich, xem truyện ngon tinh tran tich, xem truyện ngôn tình tran tich, xem truyện tran tich không quảng cáo, xem truyện tran tich no ads, xem truyện tran tich khong quang cao, xem truyện tran tich ko quang cao, xem truyện tran tich o dau,
Hot Trend