Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Trần Tích

Tác giả Trần Tích là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Trần Tích

Các truyện ngôn tình của Trần Tích

Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật sự lớn lao
truyện Trần Tích, truyện ngôn tình Trần Tích, truyện ngon tinh Trần Tích, truyện Trần Tích ngôn tình, xem truyện Trần Tích, xem truyện ngon tinh Trần Tích, xem truyện ngôn tình Trần Tích, xem truyện Trần Tích không quảng cáo, xem truyện Trần Tích no ads, xem truyện Trần Tích khong quang cao, xem truyện Trần Tích ko quang cao, xem truyện Trần Tích o dau, truyện tran tich, truyện ngôn tình tran tich, truyện ngon tinh tran tich, truyện tran tich ngôn tình, xem truyện tran tich, xem truyện ngon tinh tran tich, xem truyện ngôn tình tran tich, xem truyện tran tich không quảng cáo, xem truyện tran tich no ads, xem truyện tran tich khong quang cao, xem truyện tran tich ko quang cao, xem truyện tran tich o dau,
Hot Trend