Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Tổng Công Đại Nhân

Tác giả Tổng Công Đại Nhân là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Tổng Công Đại Nhân

Các truyện ngôn tình của Tổng Công Đại Nhân

Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp
truyện Tổng Công Đại Nhân, truyện ngôn tình Tổng Công Đại Nhân, truyện ngon tinh Tổng Công Đại Nhân, truyện Tổng Công Đại Nhân ngôn tình, xem truyện Tổng Công Đại Nhân, xem truyện ngon tinh Tổng Công Đại Nhân, xem truyện ngôn tình Tổng Công Đại Nhân, xem truyện Tổng Công Đại Nhân không quảng cáo, xem truyện Tổng Công Đại Nhân no ads, xem truyện Tổng Công Đại Nhân khong quang cao, xem truyện Tổng Công Đại Nhân ko quang cao, xem truyện Tổng Công Đại Nhân o dau, truyện tong cong dai nhan, truyện ngôn tình tong cong dai nhan, truyện ngon tinh tong cong dai nhan, truyện tong cong dai nhan ngôn tình, xem truyện tong cong dai nhan, xem truyện ngon tinh tong cong dai nhan, xem truyện ngôn tình tong cong dai nhan, xem truyện tong cong dai nhan không quảng cáo, xem truyện tong cong dai nhan no ads, xem truyện tong cong dai nhan khong quang cao, xem truyện tong cong dai nhan ko quang cao, xem truyện tong cong dai nhan o dau,
Hot Trend