Đã có những lúc chúng ta không thể diễn tả được nỗi đau của mình, ngôn ngữ của một người bạn còn có ý nghĩa hơn những gì được nói ra.

Tiêu Dao Thán

Tác giả Tiêu Dao Thán là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Tiêu Dao Thán

Các truyện ngôn tình của Tiêu Dao Thán

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Tiêu Dao Thán, truyện ngôn tình Tiêu Dao Thán, truyện ngon tinh Tiêu Dao Thán, truyện Tiêu Dao Thán ngôn tình, xem truyện Tiêu Dao Thán, xem truyện ngon tinh Tiêu Dao Thán, xem truyện ngôn tình Tiêu Dao Thán, xem truyện Tiêu Dao Thán không quảng cáo, xem truyện Tiêu Dao Thán no ads, xem truyện Tiêu Dao Thán khong quang cao, xem truyện Tiêu Dao Thán ko quang cao, xem truyện Tiêu Dao Thán o dau, truyện tieu dao than, truyện ngôn tình tieu dao than, truyện ngon tinh tieu dao than, truyện tieu dao than ngôn tình, xem truyện tieu dao than, xem truyện ngon tinh tieu dao than, xem truyện ngôn tình tieu dao than, xem truyện tieu dao than không quảng cáo, xem truyện tieu dao than no ads, xem truyện tieu dao than khong quang cao, xem truyện tieu dao than ko quang cao, xem truyện tieu dao than o dau,
Hot Trend