Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

Tịch Sơ Hạ

Tác giả Tịch Sơ Hạ là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Tịch Sơ Hạ

Các truyện ngôn tình của Tịch Sơ Hạ

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Tịch Sơ Hạ, truyện ngôn tình Tịch Sơ Hạ, truyện ngon tinh Tịch Sơ Hạ, truyện Tịch Sơ Hạ ngôn tình, xem truyện Tịch Sơ Hạ, xem truyện ngon tinh Tịch Sơ Hạ, xem truyện ngôn tình Tịch Sơ Hạ, xem truyện Tịch Sơ Hạ không quảng cáo, xem truyện Tịch Sơ Hạ no ads, xem truyện Tịch Sơ Hạ khong quang cao, xem truyện Tịch Sơ Hạ ko quang cao, xem truyện Tịch Sơ Hạ o dau, truyện tich so ha, truyện ngôn tình tich so ha, truyện ngon tinh tich so ha, truyện tich so ha ngôn tình, xem truyện tich so ha, xem truyện ngon tinh tich so ha, xem truyện ngôn tình tich so ha, xem truyện tich so ha không quảng cáo, xem truyện tich so ha no ads, xem truyện tich so ha khong quang cao, xem truyện tich so ha ko quang cao, xem truyện tich so ha o dau,
Hot Trend