Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Tác giả Tịch Nguyệt Giảo Giảo là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Các truyện ngôn tình của Tịch Nguyệt Giảo Giảo

People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.
truyện Tịch Nguyệt Giảo Giảo, truyện ngôn tình Tịch Nguyệt Giảo Giảo, truyện ngon tinh Tịch Nguyệt Giảo Giảo, truyện Tịch Nguyệt Giảo Giảo ngôn tình, xem truyện Tịch Nguyệt Giảo Giảo, xem truyện ngon tinh Tịch Nguyệt Giảo Giảo, xem truyện ngôn tình Tịch Nguyệt Giảo Giảo, xem truyện Tịch Nguyệt Giảo Giảo không quảng cáo, xem truyện Tịch Nguyệt Giảo Giảo no ads, xem truyện Tịch Nguyệt Giảo Giảo khong quang cao, xem truyện Tịch Nguyệt Giảo Giảo ko quang cao, xem truyện Tịch Nguyệt Giảo Giảo o dau, truyện tich nguyet giao giao, truyện ngôn tình tich nguyet giao giao, truyện ngon tinh tich nguyet giao giao, truyện tich nguyet giao giao ngôn tình, xem truyện tich nguyet giao giao, xem truyện ngon tinh tich nguyet giao giao, xem truyện ngôn tình tich nguyet giao giao, xem truyện tich nguyet giao giao không quảng cáo, xem truyện tich nguyet giao giao no ads, xem truyện tich nguyet giao giao khong quang cao, xem truyện tich nguyet giao giao ko quang cao, xem truyện tich nguyet giao giao o dau,
Hot Trend