Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thụy Tiểu Ngốc

Tác giả Thụy Tiểu Ngốc là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Thụy Tiểu Ngốc

Các truyện ngôn tình của Thụy Tiểu Ngốc

"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
truyện Thụy Tiểu Ngốc, truyện ngôn tình Thụy Tiểu Ngốc, truyện ngon tinh Thụy Tiểu Ngốc, truyện Thụy Tiểu Ngốc ngôn tình, xem truyện Thụy Tiểu Ngốc, xem truyện ngon tinh Thụy Tiểu Ngốc, xem truyện ngôn tình Thụy Tiểu Ngốc, xem truyện Thụy Tiểu Ngốc không quảng cáo, xem truyện Thụy Tiểu Ngốc no ads, xem truyện Thụy Tiểu Ngốc khong quang cao, xem truyện Thụy Tiểu Ngốc ko quang cao, xem truyện Thụy Tiểu Ngốc o dau, truyện thuy tieu ngoc, truyện ngôn tình thuy tieu ngoc, truyện ngon tinh thuy tieu ngoc, truyện thuy tieu ngoc ngôn tình, xem truyện thuy tieu ngoc, xem truyện ngon tinh thuy tieu ngoc, xem truyện ngôn tình thuy tieu ngoc, xem truyện thuy tieu ngoc không quảng cáo, xem truyện thuy tieu ngoc no ads, xem truyện thuy tieu ngoc khong quang cao, xem truyện thuy tieu ngoc ko quang cao, xem truyện thuy tieu ngoc o dau,
Hot Trend