Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Thuỷ Mạt Duyên Thiển

Tác giả Thuỷ Mạt Duyên Thiển là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Thuỷ Mạt Duyên Thiển

Các truyện ngôn tình của Thuỷ Mạt Duyên Thiển

"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.
truyện Thuỷ Mạt Duyên Thiển, truyện ngôn tình Thuỷ Mạt Duyên Thiển, truyện ngon tinh Thuỷ Mạt Duyên Thiển, truyện Thuỷ Mạt Duyên Thiển ngôn tình, xem truyện Thuỷ Mạt Duyên Thiển, xem truyện ngon tinh Thuỷ Mạt Duyên Thiển, xem truyện ngôn tình Thuỷ Mạt Duyên Thiển, xem truyện Thuỷ Mạt Duyên Thiển không quảng cáo, xem truyện Thuỷ Mạt Duyên Thiển no ads, xem truyện Thuỷ Mạt Duyên Thiển khong quang cao, xem truyện Thuỷ Mạt Duyên Thiển ko quang cao, xem truyện Thuỷ Mạt Duyên Thiển o dau, truyện thuy mat duyen thien, truyện ngôn tình thuy mat duyen thien, truyện ngon tinh thuy mat duyen thien, truyện thuy mat duyen thien ngôn tình, xem truyện thuy mat duyen thien, xem truyện ngon tinh thuy mat duyen thien, xem truyện ngôn tình thuy mat duyen thien, xem truyện thuy mat duyen thien không quảng cáo, xem truyện thuy mat duyen thien no ads, xem truyện thuy mat duyen thien khong quang cao, xem truyện thuy mat duyen thien ko quang cao, xem truyện thuy mat duyen thien o dau,
Hot Trend