"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Thiếu Địa Qua

Tác giả Thiếu Địa Qua là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Thiếu Địa Qua

Các truyện ngôn tình của Thiếu Địa Qua

Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.
truyện Thiếu Địa Qua, truyện ngôn tình Thiếu Địa Qua, truyện ngon tinh Thiếu Địa Qua, truyện Thiếu Địa Qua ngôn tình, xem truyện Thiếu Địa Qua, xem truyện ngon tinh Thiếu Địa Qua, xem truyện ngôn tình Thiếu Địa Qua, xem truyện Thiếu Địa Qua không quảng cáo, xem truyện Thiếu Địa Qua no ads, xem truyện Thiếu Địa Qua khong quang cao, xem truyện Thiếu Địa Qua ko quang cao, xem truyện Thiếu Địa Qua o dau, truyện thieu dia qua, truyện ngôn tình thieu dia qua, truyện ngon tinh thieu dia qua, truyện thieu dia qua ngôn tình, xem truyện thieu dia qua, xem truyện ngon tinh thieu dia qua, xem truyện ngôn tình thieu dia qua, xem truyện thieu dia qua không quảng cáo, xem truyện thieu dia qua no ads, xem truyện thieu dia qua khong quang cao, xem truyện thieu dia qua ko quang cao, xem truyện thieu dia qua o dau,
Hot Trend