Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Thanh Mỗi

Tác giả Thanh Mỗi là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Thanh Mỗi

Các truyện ngôn tình của Thanh Mỗi

Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.
truyện Thanh Mỗi, truyện ngôn tình Thanh Mỗi, truyện ngon tinh Thanh Mỗi, truyện Thanh Mỗi ngôn tình, xem truyện Thanh Mỗi, xem truyện ngon tinh Thanh Mỗi, xem truyện ngôn tình Thanh Mỗi, xem truyện Thanh Mỗi không quảng cáo, xem truyện Thanh Mỗi no ads, xem truyện Thanh Mỗi khong quang cao, xem truyện Thanh Mỗi ko quang cao, xem truyện Thanh Mỗi o dau, truyện thanh moi, truyện ngôn tình thanh moi, truyện ngon tinh thanh moi, truyện thanh moi ngôn tình, xem truyện thanh moi, xem truyện ngon tinh thanh moi, xem truyện ngôn tình thanh moi, xem truyện thanh moi không quảng cáo, xem truyện thanh moi no ads, xem truyện thanh moi khong quang cao, xem truyện thanh moi ko quang cao, xem truyện thanh moi o dau,
Hot Trend