"Never say all you know. And never believe all you hear." Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Thanh Hằng

Tác giả Thanh Hằng là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Thanh Hằng

Các truyện ngôn tình của Thanh Hằng

Một người bạn thực sự là người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của bạn, hỗ trợ hiện tại tại của bạn và cổ vũ tương lai của bạn.
truyện Thanh Hằng, truyện ngôn tình Thanh Hằng, truyện ngon tinh Thanh Hằng, truyện Thanh Hằng ngôn tình, xem truyện Thanh Hằng, xem truyện ngon tinh Thanh Hằng, xem truyện ngôn tình Thanh Hằng, xem truyện Thanh Hằng không quảng cáo, xem truyện Thanh Hằng no ads, xem truyện Thanh Hằng khong quang cao, xem truyện Thanh Hằng ko quang cao, xem truyện Thanh Hằng o dau, truyện thanh hang, truyện ngôn tình thanh hang, truyện ngon tinh thanh hang, truyện thanh hang ngôn tình, xem truyện thanh hang, xem truyện ngon tinh thanh hang, xem truyện ngôn tình thanh hang, xem truyện thanh hang không quảng cáo, xem truyện thanh hang no ads, xem truyện thanh hang khong quang cao, xem truyện thanh hang ko quang cao, xem truyện thanh hang o dau,
Hot Trend