Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Thanh Âm Mạc Ảnh

Tác giả Thanh Âm Mạc Ảnh là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Thanh Âm Mạc Ảnh

Các truyện ngôn tình của Thanh Âm Mạc Ảnh

"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
truyện Thanh Âm Mạc Ảnh, truyện ngôn tình Thanh Âm Mạc Ảnh, truyện ngon tinh Thanh Âm Mạc Ảnh, truyện Thanh Âm Mạc Ảnh ngôn tình, xem truyện Thanh Âm Mạc Ảnh, xem truyện ngon tinh Thanh Âm Mạc Ảnh, xem truyện ngôn tình Thanh Âm Mạc Ảnh, xem truyện Thanh Âm Mạc Ảnh không quảng cáo, xem truyện Thanh Âm Mạc Ảnh no ads, xem truyện Thanh Âm Mạc Ảnh khong quang cao, xem truyện Thanh Âm Mạc Ảnh ko quang cao, xem truyện Thanh Âm Mạc Ảnh o dau, truyện thanh am mac anh, truyện ngôn tình thanh am mac anh, truyện ngon tinh thanh am mac anh, truyện thanh am mac anh ngôn tình, xem truyện thanh am mac anh, xem truyện ngon tinh thanh am mac anh, xem truyện ngôn tình thanh am mac anh, xem truyện thanh am mac anh không quảng cáo, xem truyện thanh am mac anh no ads, xem truyện thanh am mac anh khong quang cao, xem truyện thanh am mac anh ko quang cao, xem truyện thanh am mac anh o dau,
Hot Trend