"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Sara Shepard

Tác giả Sara Shepard là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Sara Shepard

Các truyện ngôn tình của Sara Shepard

"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.
truyện Sara Shepard, truyện ngôn tình Sara Shepard, truyện ngon tinh Sara Shepard, truyện Sara Shepard ngôn tình, xem truyện Sara Shepard, xem truyện ngon tinh Sara Shepard, xem truyện ngôn tình Sara Shepard, xem truyện Sara Shepard không quảng cáo, xem truyện Sara Shepard no ads, xem truyện Sara Shepard khong quang cao, xem truyện Sara Shepard ko quang cao, xem truyện Sara Shepard o dau, truyện sara shepard, truyện ngôn tình sara shepard, truyện ngon tinh sara shepard, truyện sara shepard ngôn tình, xem truyện sara shepard, xem truyện ngon tinh sara shepard, xem truyện ngôn tình sara shepard, xem truyện sara shepard không quảng cáo, xem truyện sara shepard no ads, xem truyện sara shepard khong quang cao, xem truyện sara shepard ko quang cao, xem truyện sara shepard o dau,
Hot Trend