Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Quý Khả Sắc

Tác giả Quý Khả Sắc là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Quý Khả Sắc

Các truyện ngôn tình của Quý Khả Sắc

"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
truyện Quý Khả Sắc, truyện ngôn tình Quý Khả Sắc, truyện ngon tinh Quý Khả Sắc, truyện Quý Khả Sắc ngôn tình, xem truyện Quý Khả Sắc, xem truyện ngon tinh Quý Khả Sắc, xem truyện ngôn tình Quý Khả Sắc, xem truyện Quý Khả Sắc không quảng cáo, xem truyện Quý Khả Sắc no ads, xem truyện Quý Khả Sắc khong quang cao, xem truyện Quý Khả Sắc ko quang cao, xem truyện Quý Khả Sắc o dau, truyện quy kha sac, truyện ngôn tình quy kha sac, truyện ngon tinh quy kha sac, truyện quy kha sac ngôn tình, xem truyện quy kha sac, xem truyện ngon tinh quy kha sac, xem truyện ngôn tình quy kha sac, xem truyện quy kha sac không quảng cáo, xem truyện quy kha sac no ads, xem truyện quy kha sac khong quang cao, xem truyện quy kha sac ko quang cao, xem truyện quy kha sac o dau,
Hot Trend