Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

Phỉ Ngã Tư Tồn

Tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Phỉ Ngã Tư Tồn

People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.
truyện Phỉ Ngã Tư Tồn, truyện ngôn tình Phỉ Ngã Tư Tồn, truyện ngon tinh Phỉ Ngã Tư Tồn, truyện Phỉ Ngã Tư Tồn ngôn tình, xem truyện Phỉ Ngã Tư Tồn, xem truyện ngon tinh Phỉ Ngã Tư Tồn, xem truyện ngôn tình Phỉ Ngã Tư Tồn, xem truyện Phỉ Ngã Tư Tồn không quảng cáo, xem truyện Phỉ Ngã Tư Tồn no ads, xem truyện Phỉ Ngã Tư Tồn khong quang cao, xem truyện Phỉ Ngã Tư Tồn ko quang cao, xem truyện Phỉ Ngã Tư Tồn o dau, truyện phi nga tu ton, truyện ngôn tình phi nga tu ton, truyện ngon tinh phi nga tu ton, truyện phi nga tu ton ngôn tình, xem truyện phi nga tu ton, xem truyện ngon tinh phi nga tu ton, xem truyện ngôn tình phi nga tu ton, xem truyện phi nga tu ton không quảng cáo, xem truyện phi nga tu ton no ads, xem truyện phi nga tu ton khong quang cao, xem truyện phi nga tu ton ko quang cao, xem truyện phi nga tu ton o dau,
Hot Trend