You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Phi Hoa

Tác giả Phi Hoa là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Phi Hoa

Các truyện ngôn tình của Phi Hoa

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Phi Hoa, truyện ngôn tình Phi Hoa, truyện ngon tinh Phi Hoa, truyện Phi Hoa ngôn tình, xem truyện Phi Hoa, xem truyện ngon tinh Phi Hoa, xem truyện ngôn tình Phi Hoa, xem truyện Phi Hoa không quảng cáo, xem truyện Phi Hoa no ads, xem truyện Phi Hoa khong quang cao, xem truyện Phi Hoa ko quang cao, xem truyện Phi Hoa o dau, truyện phi hoa, truyện ngôn tình phi hoa, truyện ngon tinh phi hoa, truyện phi hoa ngôn tình, xem truyện phi hoa, xem truyện ngon tinh phi hoa, xem truyện ngôn tình phi hoa, xem truyện phi hoa không quảng cáo, xem truyện phi hoa no ads, xem truyện phi hoa khong quang cao, xem truyện phi hoa ko quang cao, xem truyện phi hoa o dau,
Hot Trend