"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Nhật Dạ An Nhiên

Tác giả Nhật Dạ An Nhiên là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Nhật Dạ An Nhiên

Các truyện ngôn tình của Nhật Dạ An Nhiên

Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.
truyện Nhật Dạ An Nhiên, truyện ngôn tình Nhật Dạ An Nhiên, truyện ngon tinh Nhật Dạ An Nhiên, truyện Nhật Dạ An Nhiên ngôn tình, xem truyện Nhật Dạ An Nhiên, xem truyện ngon tinh Nhật Dạ An Nhiên, xem truyện ngôn tình Nhật Dạ An Nhiên, xem truyện Nhật Dạ An Nhiên không quảng cáo, xem truyện Nhật Dạ An Nhiên no ads, xem truyện Nhật Dạ An Nhiên khong quang cao, xem truyện Nhật Dạ An Nhiên ko quang cao, xem truyện Nhật Dạ An Nhiên o dau, truyện nhat da an nhien, truyện ngôn tình nhat da an nhien, truyện ngon tinh nhat da an nhien, truyện nhat da an nhien ngôn tình, xem truyện nhat da an nhien, xem truyện ngon tinh nhat da an nhien, xem truyện ngôn tình nhat da an nhien, xem truyện nhat da an nhien không quảng cáo, xem truyện nhat da an nhien no ads, xem truyện nhat da an nhien khong quang cao, xem truyện nhat da an nhien ko quang cao, xem truyện nhat da an nhien o dau,
Hot Trend