"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Nguyên Vận

Tác giả Nguyên Vận là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Nguyên Vận

Các truyện ngôn tình của Nguyên Vận

"We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world." Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui.
truyện Nguyên Vận, truyện ngôn tình Nguyên Vận, truyện ngon tinh Nguyên Vận, truyện Nguyên Vận ngôn tình, xem truyện Nguyên Vận, xem truyện ngon tinh Nguyên Vận, xem truyện ngôn tình Nguyên Vận, xem truyện Nguyên Vận không quảng cáo, xem truyện Nguyên Vận no ads, xem truyện Nguyên Vận khong quang cao, xem truyện Nguyên Vận ko quang cao, xem truyện Nguyên Vận o dau, truyện nguyen van, truyện ngôn tình nguyen van, truyện ngon tinh nguyen van, truyện nguyen van ngôn tình, xem truyện nguyen van, xem truyện ngon tinh nguyen van, xem truyện ngôn tình nguyen van, xem truyện nguyen van không quảng cáo, xem truyện nguyen van no ads, xem truyện nguyen van khong quang cao, xem truyện nguyen van ko quang cao, xem truyện nguyen van o dau,
Hot Trend