"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Ngư Mông

Tác giả Ngư Mông là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Ngư Mông

Tình yêu chỉ sống được nhờ đau khổ. Sống trong hạnh phúc, tình yêu sẽ chết dần chết mòn.
truyện Ngư Mông, truyện ngôn tình Ngư Mông, truyện ngon tinh Ngư Mông, truyện Ngư Mông ngôn tình, xem truyện Ngư Mông, xem truyện ngon tinh Ngư Mông, xem truyện ngôn tình Ngư Mông, xem truyện Ngư Mông không quảng cáo, xem truyện Ngư Mông no ads, xem truyện Ngư Mông khong quang cao, xem truyện Ngư Mông ko quang cao, xem truyện Ngư Mông o dau, truyện ngu mong, truyện ngôn tình ngu mong, truyện ngon tinh ngu mong, truyện ngu mong ngôn tình, xem truyện ngu mong, xem truyện ngon tinh ngu mong, xem truyện ngôn tình ngu mong, xem truyện ngu mong không quảng cáo, xem truyện ngu mong no ads, xem truyện ngu mong khong quang cao, xem truyện ngu mong ko quang cao, xem truyện ngu mong o dau,
Hot Trend