"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Nghê Tịnh

Tác giả Nghê Tịnh là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Nghê Tịnh

Các truyện ngôn tình của Nghê Tịnh

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Nghê Tịnh, truyện ngôn tình Nghê Tịnh, truyện ngon tinh Nghê Tịnh, truyện Nghê Tịnh ngôn tình, xem truyện Nghê Tịnh, xem truyện ngon tinh Nghê Tịnh, xem truyện ngôn tình Nghê Tịnh, xem truyện Nghê Tịnh không quảng cáo, xem truyện Nghê Tịnh no ads, xem truyện Nghê Tịnh khong quang cao, xem truyện Nghê Tịnh ko quang cao, xem truyện Nghê Tịnh o dau, truyện nghe tinh, truyện ngôn tình nghe tinh, truyện ngon tinh nghe tinh, truyện nghe tinh ngôn tình, xem truyện nghe tinh, xem truyện ngon tinh nghe tinh, xem truyện ngôn tình nghe tinh, xem truyện nghe tinh không quảng cáo, xem truyện nghe tinh no ads, xem truyện nghe tinh khong quang cao, xem truyện nghe tinh ko quang cao, xem truyện nghe tinh o dau,
Hot Trend