You’ll never be brave if you don’t get hurt. You’ll never learn if you don’t make mistakes. You’ll never be successful if you don’t encounter failure Bạn sẽ không bao giờ có dũng cảm nếu bạn không bị tổn thương. Bạn sẽ không bao giờ học hỏi được điều gì nếu bạn không mắc sai lầm. Bạn sẽ không bao giờ thành công nếu như bạn không gặp thất bại.

Mị Ngữ Giả

Tác giả Mị Ngữ Giả là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Mị Ngữ Giả

Các truyện ngôn tình của Mị Ngữ Giả

"We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world." Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui.
truyện Mị Ngữ Giả, truyện ngôn tình Mị Ngữ Giả, truyện ngon tinh Mị Ngữ Giả, truyện Mị Ngữ Giả ngôn tình, xem truyện Mị Ngữ Giả, xem truyện ngon tinh Mị Ngữ Giả, xem truyện ngôn tình Mị Ngữ Giả, xem truyện Mị Ngữ Giả không quảng cáo, xem truyện Mị Ngữ Giả no ads, xem truyện Mị Ngữ Giả khong quang cao, xem truyện Mị Ngữ Giả ko quang cao, xem truyện Mị Ngữ Giả o dau, truyện mi ngu gia, truyện ngôn tình mi ngu gia, truyện ngon tinh mi ngu gia, truyện mi ngu gia ngôn tình, xem truyện mi ngu gia, xem truyện ngon tinh mi ngu gia, xem truyện ngôn tình mi ngu gia, xem truyện mi ngu gia không quảng cáo, xem truyện mi ngu gia no ads, xem truyện mi ngu gia khong quang cao, xem truyện mi ngu gia ko quang cao, xem truyện mi ngu gia o dau,
Hot Trend