"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Lý Tranh

Tác giả Lý Tranh là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Lý Tranh

Các truyện ngôn tình của Lý Tranh

Enjoy the little things in life for one day you’ll look back and realize they were the big things Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống bởi vì một ngày bạn sẽ nhìn lại và nhận ra họ là những điều thật sự lớn lao
truyện Lý Tranh, truyện ngôn tình Lý Tranh, truyện ngon tinh Lý Tranh, truyện Lý Tranh ngôn tình, xem truyện Lý Tranh, xem truyện ngon tinh Lý Tranh, xem truyện ngôn tình Lý Tranh, xem truyện Lý Tranh không quảng cáo, xem truyện Lý Tranh no ads, xem truyện Lý Tranh khong quang cao, xem truyện Lý Tranh ko quang cao, xem truyện Lý Tranh o dau, truyện ly tranh, truyện ngôn tình ly tranh, truyện ngon tinh ly tranh, truyện ly tranh ngôn tình, xem truyện ly tranh, xem truyện ngon tinh ly tranh, xem truyện ngôn tình ly tranh, xem truyện ly tranh không quảng cáo, xem truyện ly tranh no ads, xem truyện ly tranh khong quang cao, xem truyện ly tranh ko quang cao, xem truyện ly tranh o dau,
Hot Trend