Có những chuyện bạn biết rất rõ nhưng lại không thể nói ra. Bởi một khi đã phơi bày, chẳng ai là người vui vẻ cả…

lilynguyen

Tác giả lilynguyen là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của lilynguyen

Các truyện ngôn tình của lilynguyen

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện lilynguyen, truyện ngôn tình lilynguyen, truyện ngon tinh lilynguyen, truyện lilynguyen ngôn tình, xem truyện lilynguyen, xem truyện ngon tinh lilynguyen, xem truyện ngôn tình lilynguyen, xem truyện lilynguyen không quảng cáo, xem truyện lilynguyen no ads, xem truyện lilynguyen khong quang cao, xem truyện lilynguyen ko quang cao, xem truyện lilynguyen o dau, truyện lilynguyen, truyện ngôn tình lilynguyen, truyện ngon tinh lilynguyen, truyện lilynguyen ngôn tình, xem truyện lilynguyen, xem truyện ngon tinh lilynguyen, xem truyện ngôn tình lilynguyen, xem truyện lilynguyen không quảng cáo, xem truyện lilynguyen no ads, xem truyện lilynguyen khong quang cao, xem truyện lilynguyen ko quang cao, xem truyện lilynguyen o dau,
Hot Trend