"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Lee Visu

Tác giả Lee Visu là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Lee Visu

Các truyện ngôn tình của Lee Visu

Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.
truyện Lee Visu, truyện ngôn tình Lee Visu, truyện ngon tinh Lee Visu, truyện Lee Visu ngôn tình, xem truyện Lee Visu, xem truyện ngon tinh Lee Visu, xem truyện ngôn tình Lee Visu, xem truyện Lee Visu không quảng cáo, xem truyện Lee Visu no ads, xem truyện Lee Visu khong quang cao, xem truyện Lee Visu ko quang cao, xem truyện Lee Visu o dau, truyện lee visu, truyện ngôn tình lee visu, truyện ngon tinh lee visu, truyện lee visu ngôn tình, xem truyện lee visu, xem truyện ngon tinh lee visu, xem truyện ngôn tình lee visu, xem truyện lee visu không quảng cáo, xem truyện lee visu no ads, xem truyện lee visu khong quang cao, xem truyện lee visu ko quang cao, xem truyện lee visu o dau,
Hot Trend