Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lê Thủy Thanh Thuần

Tác giả Lê Thủy Thanh Thuần là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Lê Thủy Thanh Thuần

Các truyện ngôn tình của Lê Thủy Thanh Thuần

"We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world." Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui.
truyện Lê Thủy Thanh Thuần, truyện ngôn tình Lê Thủy Thanh Thuần, truyện ngon tinh Lê Thủy Thanh Thuần, truyện Lê Thủy Thanh Thuần ngôn tình, xem truyện Lê Thủy Thanh Thuần, xem truyện ngon tinh Lê Thủy Thanh Thuần, xem truyện ngôn tình Lê Thủy Thanh Thuần, xem truyện Lê Thủy Thanh Thuần không quảng cáo, xem truyện Lê Thủy Thanh Thuần no ads, xem truyện Lê Thủy Thanh Thuần khong quang cao, xem truyện Lê Thủy Thanh Thuần ko quang cao, xem truyện Lê Thủy Thanh Thuần o dau, truyện le thuy thanh thuan, truyện ngôn tình le thuy thanh thuan, truyện ngon tinh le thuy thanh thuan, truyện le thuy thanh thuan ngôn tình, xem truyện le thuy thanh thuan, xem truyện ngon tinh le thuy thanh thuan, xem truyện ngôn tình le thuy thanh thuan, xem truyện le thuy thanh thuan không quảng cáo, xem truyện le thuy thanh thuan no ads, xem truyện le thuy thanh thuan khong quang cao, xem truyện le thuy thanh thuan ko quang cao, xem truyện le thuy thanh thuan o dau,
Hot Trend