"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Kim Bích

Tác giả Kim Bích là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Kim Bích

Các truyện ngôn tình của Kim Bích

Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.
truyện Kim Bích, truyện ngôn tình Kim Bích, truyện ngon tinh Kim Bích, truyện Kim Bích ngôn tình, xem truyện Kim Bích, xem truyện ngon tinh Kim Bích, xem truyện ngôn tình Kim Bích, xem truyện Kim Bích không quảng cáo, xem truyện Kim Bích no ads, xem truyện Kim Bích khong quang cao, xem truyện Kim Bích ko quang cao, xem truyện Kim Bích o dau, truyện kim bich, truyện ngôn tình kim bich, truyện ngon tinh kim bich, truyện kim bich ngôn tình, xem truyện kim bich, xem truyện ngon tinh kim bich, xem truyện ngôn tình kim bich, xem truyện kim bich không quảng cáo, xem truyện kim bich no ads, xem truyện kim bich khong quang cao, xem truyện kim bich ko quang cao, xem truyện kim bich o dau,
Hot Trend