"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Kiền Khương

Tác giả Kiền Khương là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Kiền Khương

Các truyện ngôn tình của Kiền Khương

Một người bạn thực sự là người sẵn sàng chấp nhận quá khứ của bạn, hỗ trợ hiện tại tại của bạn và cổ vũ tương lai của bạn.
truyện Kiền Khương, truyện ngôn tình Kiền Khương, truyện ngon tinh Kiền Khương, truyện Kiền Khương ngôn tình, xem truyện Kiền Khương, xem truyện ngon tinh Kiền Khương, xem truyện ngôn tình Kiền Khương, xem truyện Kiền Khương không quảng cáo, xem truyện Kiền Khương no ads, xem truyện Kiền Khương khong quang cao, xem truyện Kiền Khương ko quang cao, xem truyện Kiền Khương o dau, truyện kien khuong, truyện ngôn tình kien khuong, truyện ngon tinh kien khuong, truyện kien khuong ngôn tình, xem truyện kien khuong, xem truyện ngon tinh kien khuong, xem truyện ngôn tình kien khuong, xem truyện kien khuong không quảng cáo, xem truyện kien khuong no ads, xem truyện kien khuong khong quang cao, xem truyện kien khuong ko quang cao, xem truyện kien khuong o dau,
Hot Trend