Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

Khuyết Danh

Tác giả Khuyết Danh là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Khuyết Danh

"We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world." Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui.
truyện Khuyết Danh, truyện ngôn tình Khuyết Danh, truyện ngon tinh Khuyết Danh, truyện Khuyết Danh ngôn tình, xem truyện Khuyết Danh, xem truyện ngon tinh Khuyết Danh, xem truyện ngôn tình Khuyết Danh, xem truyện Khuyết Danh không quảng cáo, xem truyện Khuyết Danh no ads, xem truyện Khuyết Danh khong quang cao, xem truyện Khuyết Danh ko quang cao, xem truyện Khuyết Danh o dau, truyện khuyet danh, truyện ngôn tình khuyet danh, truyện ngon tinh khuyet danh, truyện khuyet danh ngôn tình, xem truyện khuyet danh, xem truyện ngon tinh khuyet danh, xem truyện ngôn tình khuyet danh, xem truyện khuyet danh không quảng cáo, xem truyện khuyet danh no ads, xem truyện khuyet danh khong quang cao, xem truyện khuyet danh ko quang cao, xem truyện khuyet danh o dau,
Hot Trend