Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Khương Chi Ngư

Tác giả Khương Chi Ngư là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Khương Chi Ngư

Các truyện ngôn tình của Khương Chi Ngư

"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.
truyện Khương Chi Ngư, truyện ngôn tình Khương Chi Ngư, truyện ngon tinh Khương Chi Ngư, truyện Khương Chi Ngư ngôn tình, xem truyện Khương Chi Ngư, xem truyện ngon tinh Khương Chi Ngư, xem truyện ngôn tình Khương Chi Ngư, xem truyện Khương Chi Ngư không quảng cáo, xem truyện Khương Chi Ngư no ads, xem truyện Khương Chi Ngư khong quang cao, xem truyện Khương Chi Ngư ko quang cao, xem truyện Khương Chi Ngư o dau, truyện khuong chi ngu, truyện ngôn tình khuong chi ngu, truyện ngon tinh khuong chi ngu, truyện khuong chi ngu ngôn tình, xem truyện khuong chi ngu, xem truyện ngon tinh khuong chi ngu, xem truyện ngôn tình khuong chi ngu, xem truyện khuong chi ngu không quảng cáo, xem truyện khuong chi ngu no ads, xem truyện khuong chi ngu khong quang cao, xem truyện khuong chi ngu ko quang cao, xem truyện khuong chi ngu o dau,
Hot Trend