"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

KhôngThởĐược

Tác giả KhôngThởĐược là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của KhôngThởĐược

Các truyện ngôn tình của KhôngThởĐược

"Never say all you know. And never believe all you hear." Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
truyện KhôngThởĐược, truyện ngôn tình KhôngThởĐược, truyện ngon tinh KhôngThởĐược, truyện KhôngThởĐược ngôn tình, xem truyện KhôngThởĐược, xem truyện ngon tinh KhôngThởĐược, xem truyện ngôn tình KhôngThởĐược, xem truyện KhôngThởĐược không quảng cáo, xem truyện KhôngThởĐược no ads, xem truyện KhôngThởĐược khong quang cao, xem truyện KhôngThởĐược ko quang cao, xem truyện KhôngThởĐược o dau, truyện khongthoduoc, truyện ngôn tình khongthoduoc, truyện ngon tinh khongthoduoc, truyện khongthoduoc ngôn tình, xem truyện khongthoduoc, xem truyện ngon tinh khongthoduoc, xem truyện ngôn tình khongthoduoc, xem truyện khongthoduoc không quảng cáo, xem truyện khongthoduoc no ads, xem truyện khongthoduoc khong quang cao, xem truyện khongthoduoc ko quang cao, xem truyện khongthoduoc o dau,
Hot Trend