Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

Khiết Băng

Tác giả Khiết Băng là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Khiết Băng

Các truyện ngôn tình của Khiết Băng

"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
truyện Khiết Băng, truyện ngôn tình Khiết Băng, truyện ngon tinh Khiết Băng, truyện Khiết Băng ngôn tình, xem truyện Khiết Băng, xem truyện ngon tinh Khiết Băng, xem truyện ngôn tình Khiết Băng, xem truyện Khiết Băng không quảng cáo, xem truyện Khiết Băng no ads, xem truyện Khiết Băng khong quang cao, xem truyện Khiết Băng ko quang cao, xem truyện Khiết Băng o dau, truyện khiet bang, truyện ngôn tình khiet bang, truyện ngon tinh khiet bang, truyện khiet bang ngôn tình, xem truyện khiet bang, xem truyện ngon tinh khiet bang, xem truyện ngôn tình khiet bang, xem truyện khiet bang không quảng cáo, xem truyện khiet bang no ads, xem truyện khiet bang khong quang cao, xem truyện khiet bang ko quang cao, xem truyện khiet bang o dau,
Hot Trend