Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khẳng Chi

Tác giả Khẳng Chi là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Khẳng Chi

Các truyện ngôn tình của Khẳng Chi

People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.
truyện Khẳng Chi, truyện ngôn tình Khẳng Chi, truyện ngon tinh Khẳng Chi, truyện Khẳng Chi ngôn tình, xem truyện Khẳng Chi, xem truyện ngon tinh Khẳng Chi, xem truyện ngôn tình Khẳng Chi, xem truyện Khẳng Chi không quảng cáo, xem truyện Khẳng Chi no ads, xem truyện Khẳng Chi khong quang cao, xem truyện Khẳng Chi ko quang cao, xem truyện Khẳng Chi o dau, truyện khang chi, truyện ngôn tình khang chi, truyện ngon tinh khang chi, truyện khang chi ngôn tình, xem truyện khang chi, xem truyện ngon tinh khang chi, xem truyện ngôn tình khang chi, xem truyện khang chi không quảng cáo, xem truyện khang chi no ads, xem truyện khang chi khong quang cao, xem truyện khang chi ko quang cao, xem truyện khang chi o dau,
Hot Trend