"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Jenmieband

Tác giả Jenmieband là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Jenmieband

Các truyện ngôn tình của Jenmieband

People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.
truyện Jenmieband, truyện ngôn tình Jenmieband, truyện ngon tinh Jenmieband, truyện Jenmieband ngôn tình, xem truyện Jenmieband, xem truyện ngon tinh Jenmieband, xem truyện ngôn tình Jenmieband, xem truyện Jenmieband không quảng cáo, xem truyện Jenmieband no ads, xem truyện Jenmieband khong quang cao, xem truyện Jenmieband ko quang cao, xem truyện Jenmieband o dau, truyện jenmieband, truyện ngôn tình jenmieband, truyện ngon tinh jenmieband, truyện jenmieband ngôn tình, xem truyện jenmieband, xem truyện ngon tinh jenmieband, xem truyện ngôn tình jenmieband, xem truyện jenmieband không quảng cáo, xem truyện jenmieband no ads, xem truyện jenmieband khong quang cao, xem truyện jenmieband ko quang cao, xem truyện jenmieband o dau,
Hot Trend