"Never say all you know. And never believe all you hear." Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.

Hữu Mộng

Tác giả Hữu Mộng là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Hữu Mộng

Các truyện ngôn tình của Hữu Mộng

"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.
truyện Hữu Mộng, truyện ngôn tình Hữu Mộng, truyện ngon tinh Hữu Mộng, truyện Hữu Mộng ngôn tình, xem truyện Hữu Mộng, xem truyện ngon tinh Hữu Mộng, xem truyện ngôn tình Hữu Mộng, xem truyện Hữu Mộng không quảng cáo, xem truyện Hữu Mộng no ads, xem truyện Hữu Mộng khong quang cao, xem truyện Hữu Mộng ko quang cao, xem truyện Hữu Mộng o dau, truyện huu mong, truyện ngôn tình huu mong, truyện ngon tinh huu mong, truyện huu mong ngôn tình, xem truyện huu mong, xem truyện ngon tinh huu mong, xem truyện ngôn tình huu mong, xem truyện huu mong không quảng cáo, xem truyện huu mong no ads, xem truyện huu mong khong quang cao, xem truyện huu mong ko quang cao, xem truyện huu mong o dau,
Hot Trend