"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Hương

Tác giả Hương là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Hương

Các truyện ngôn tình của Hương

"We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world." Chúng ta không bao giờ có thể học được sự can đảm và kiên nhẫn nếu thế gian này chỉ có những niềm vui.
truyện Hương, truyện ngôn tình Hương, truyện ngon tinh Hương, truyện Hương ngôn tình, xem truyện Hương, xem truyện ngon tinh Hương, xem truyện ngôn tình Hương, xem truyện Hương không quảng cáo, xem truyện Hương no ads, xem truyện Hương khong quang cao, xem truyện Hương ko quang cao, xem truyện Hương o dau, truyện huong, truyện ngôn tình huong, truyện ngon tinh huong, truyện huong ngôn tình, xem truyện huong, xem truyện ngon tinh huong, xem truyện ngôn tình huong, xem truyện huong không quảng cáo, xem truyện huong no ads, xem truyện huong khong quang cao, xem truyện huong ko quang cao, xem truyện huong o dau,
Hot Trend