Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Hạ Tuyết Duyên

Tác giả Hạ Tuyết Duyên là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Hạ Tuyết Duyên

Các truyện ngôn tình của Hạ Tuyết Duyên

"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.
truyện Hạ Tuyết Duyên, truyện ngôn tình Hạ Tuyết Duyên, truyện ngon tinh Hạ Tuyết Duyên, truyện Hạ Tuyết Duyên ngôn tình, xem truyện Hạ Tuyết Duyên, xem truyện ngon tinh Hạ Tuyết Duyên, xem truyện ngôn tình Hạ Tuyết Duyên, xem truyện Hạ Tuyết Duyên không quảng cáo, xem truyện Hạ Tuyết Duyên no ads, xem truyện Hạ Tuyết Duyên khong quang cao, xem truyện Hạ Tuyết Duyên ko quang cao, xem truyện Hạ Tuyết Duyên o dau, truyện ha tuyet duyen, truyện ngôn tình ha tuyet duyen, truyện ngon tinh ha tuyet duyen, truyện ha tuyet duyen ngôn tình, xem truyện ha tuyet duyen, xem truyện ngon tinh ha tuyet duyen, xem truyện ngôn tình ha tuyet duyen, xem truyện ha tuyet duyen không quảng cáo, xem truyện ha tuyet duyen no ads, xem truyện ha tuyet duyen khong quang cao, xem truyện ha tuyet duyen ko quang cao, xem truyện ha tuyet duyen o dau,
Hot Trend