Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Hạ Li Tâm

Tác giả Hạ Li Tâm là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Hạ Li Tâm

Các truyện ngôn tình của Hạ Li Tâm

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Hạ Li Tâm, truyện ngôn tình Hạ Li Tâm, truyện ngon tinh Hạ Li Tâm, truyện Hạ Li Tâm ngôn tình, xem truyện Hạ Li Tâm, xem truyện ngon tinh Hạ Li Tâm, xem truyện ngôn tình Hạ Li Tâm, xem truyện Hạ Li Tâm không quảng cáo, xem truyện Hạ Li Tâm no ads, xem truyện Hạ Li Tâm khong quang cao, xem truyện Hạ Li Tâm ko quang cao, xem truyện Hạ Li Tâm o dau, truyện ha li tam, truyện ngôn tình ha li tam, truyện ngon tinh ha li tam, truyện ha li tam ngôn tình, xem truyện ha li tam, xem truyện ngon tinh ha li tam, xem truyện ngôn tình ha li tam, xem truyện ha li tam không quảng cáo, xem truyện ha li tam no ads, xem truyện ha li tam khong quang cao, xem truyện ha li tam ko quang cao, xem truyện ha li tam o dau,
Hot Trend