Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.

Giáng Hàm

Tác giả Giáng Hàm là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Giáng Hàm

Các truyện ngôn tình của Giáng Hàm

Em nhớ anh khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi anh là người em muốn chia sẻ. Em nhớ anh khi điều gì đó làm em sầu não, bởi anh là người rất hiểu em. Em nhớ anh khi em cười và khóc, bởi em biết anh có thể giúp em nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào em cũng nhớ anh, nhưng em nhớ anh nhất khi em thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau.
truyện Giáng Hàm, truyện ngôn tình Giáng Hàm, truyện ngon tinh Giáng Hàm, truyện Giáng Hàm ngôn tình, xem truyện Giáng Hàm, xem truyện ngon tinh Giáng Hàm, xem truyện ngôn tình Giáng Hàm, xem truyện Giáng Hàm không quảng cáo, xem truyện Giáng Hàm no ads, xem truyện Giáng Hàm khong quang cao, xem truyện Giáng Hàm ko quang cao, xem truyện Giáng Hàm o dau, truyện giang ham, truyện ngôn tình giang ham, truyện ngon tinh giang ham, truyện giang ham ngôn tình, xem truyện giang ham, xem truyện ngon tinh giang ham, xem truyện ngôn tình giang ham, xem truyện giang ham không quảng cáo, xem truyện giang ham no ads, xem truyện giang ham khong quang cao, xem truyện giang ham ko quang cao, xem truyện giang ham o dau,
Hot Trend