"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Giản Phàm

Tác giả Giản Phàm là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Giản Phàm

Các truyện ngôn tình của Giản Phàm

Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh điều đó.
truyện Giản Phàm, truyện ngôn tình Giản Phàm, truyện ngon tinh Giản Phàm, truyện Giản Phàm ngôn tình, xem truyện Giản Phàm, xem truyện ngon tinh Giản Phàm, xem truyện ngôn tình Giản Phàm, xem truyện Giản Phàm không quảng cáo, xem truyện Giản Phàm no ads, xem truyện Giản Phàm khong quang cao, xem truyện Giản Phàm ko quang cao, xem truyện Giản Phàm o dau, truyện gian pham, truyện ngôn tình gian pham, truyện ngon tinh gian pham, truyện gian pham ngôn tình, xem truyện gian pham, xem truyện ngon tinh gian pham, xem truyện ngôn tình gian pham, xem truyện gian pham không quảng cáo, xem truyện gian pham no ads, xem truyện gian pham khong quang cao, xem truyện gian pham ko quang cao, xem truyện gian pham o dau,
Hot Trend