"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Giản Huân

Tác giả Giản Huân là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Giản Huân

Các truyện ngôn tình của Giản Huân

"Never say all you know. And never believe all you hear." Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
truyện Giản Huân, truyện ngôn tình Giản Huân, truyện ngon tinh Giản Huân, truyện Giản Huân ngôn tình, xem truyện Giản Huân, xem truyện ngon tinh Giản Huân, xem truyện ngôn tình Giản Huân, xem truyện Giản Huân không quảng cáo, xem truyện Giản Huân no ads, xem truyện Giản Huân khong quang cao, xem truyện Giản Huân ko quang cao, xem truyện Giản Huân o dau, truyện gian huan, truyện ngôn tình gian huan, truyện ngon tinh gian huan, truyện gian huan ngôn tình, xem truyện gian huan, xem truyện ngon tinh gian huan, xem truyện ngôn tình gian huan, xem truyện gian huan không quảng cáo, xem truyện gian huan no ads, xem truyện gian huan khong quang cao, xem truyện gian huan ko quang cao, xem truyện gian huan o dau,
Hot Trend