"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Giải Ngữ

Tác giả Giải Ngữ là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Giải Ngữ

Các truyện ngôn tình của Giải Ngữ

Anh có thể đợi tới lúc em trở về, nhưng anh muốn nói điều này ngay bây giờ, anh đang nhớ em hơn bao giờ hết, mong em mau trở về với anh..
truyện Giải Ngữ, truyện ngôn tình Giải Ngữ, truyện ngon tinh Giải Ngữ, truyện Giải Ngữ ngôn tình, xem truyện Giải Ngữ, xem truyện ngon tinh Giải Ngữ, xem truyện ngôn tình Giải Ngữ, xem truyện Giải Ngữ không quảng cáo, xem truyện Giải Ngữ no ads, xem truyện Giải Ngữ khong quang cao, xem truyện Giải Ngữ ko quang cao, xem truyện Giải Ngữ o dau, truyện giai ngu, truyện ngôn tình giai ngu, truyện ngon tinh giai ngu, truyện giai ngu ngôn tình, xem truyện giai ngu, xem truyện ngon tinh giai ngu, xem truyện ngôn tình giai ngu, xem truyện giai ngu không quảng cáo, xem truyện giai ngu no ads, xem truyện giai ngu khong quang cao, xem truyện giai ngu ko quang cao, xem truyện giai ngu o dau,
Hot Trend