"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Già Lam

Tác giả Già Lam là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Già Lam

Các truyện ngôn tình của Già Lam

"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.
truyện Già Lam, truyện ngôn tình Già Lam, truyện ngon tinh Già Lam, truyện Già Lam ngôn tình, xem truyện Già Lam, xem truyện ngon tinh Già Lam, xem truyện ngôn tình Già Lam, xem truyện Già Lam không quảng cáo, xem truyện Già Lam no ads, xem truyện Già Lam khong quang cao, xem truyện Già Lam ko quang cao, xem truyện Già Lam o dau, truyện gia lam, truyện ngôn tình gia lam, truyện ngon tinh gia lam, truyện gia lam ngôn tình, xem truyện gia lam, xem truyện ngon tinh gia lam, xem truyện ngôn tình gia lam, xem truyện gia lam không quảng cáo, xem truyện gia lam no ads, xem truyện gia lam khong quang cao, xem truyện gia lam ko quang cao, xem truyện gia lam o dau,
Hot Trend