Don’t cry over the past, it’s gone. Don’t stress about the future, it hasn’t arrived. Live in the present and make it beautiful Đừng khóc tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong quá khứ. Đừng căng thẳng cho những việc chưa xảy ra trong tương lai. Hãy sống trọn vẹn ở thời điểm hiện tại và làm nó thật tươi đẹp

Gia Bất Hối

Tác giả Gia Bất Hối là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Gia Bất Hối

Các truyện ngôn tình của Gia Bất Hối

People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.
truyện Gia Bất Hối, truyện ngôn tình Gia Bất Hối, truyện ngon tinh Gia Bất Hối, truyện Gia Bất Hối ngôn tình, xem truyện Gia Bất Hối, xem truyện ngon tinh Gia Bất Hối, xem truyện ngôn tình Gia Bất Hối, xem truyện Gia Bất Hối không quảng cáo, xem truyện Gia Bất Hối no ads, xem truyện Gia Bất Hối khong quang cao, xem truyện Gia Bất Hối ko quang cao, xem truyện Gia Bất Hối o dau, truyện gia bat hoi, truyện ngôn tình gia bat hoi, truyện ngon tinh gia bat hoi, truyện gia bat hoi ngôn tình, xem truyện gia bat hoi, xem truyện ngon tinh gia bat hoi, xem truyện ngôn tình gia bat hoi, xem truyện gia bat hoi không quảng cáo, xem truyện gia bat hoi no ads, xem truyện gia bat hoi khong quang cao, xem truyện gia bat hoi ko quang cao, xem truyện gia bat hoi o dau,
Hot Trend