People have diffirrent reasons for the way they live their life. You cannot put everyone’s reasons in the same box – Kevin Spacey Mỗi người có thể có những lý do khác nhau để sống cuộc đời của chính họ. Bạn không thể quy chụp tất cả những lý do đó đều giống như nhau.

Duy Nghê

Tác giả Duy Nghê là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Duy Nghê

Các truyện ngôn tình của Duy Nghê

"Never say all you know. And never believe all you hear." Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
truyện Duy Nghê, truyện ngôn tình Duy Nghê, truyện ngon tinh Duy Nghê, truyện Duy Nghê ngôn tình, xem truyện Duy Nghê, xem truyện ngon tinh Duy Nghê, xem truyện ngôn tình Duy Nghê, xem truyện Duy Nghê không quảng cáo, xem truyện Duy Nghê no ads, xem truyện Duy Nghê khong quang cao, xem truyện Duy Nghê ko quang cao, xem truyện Duy Nghê o dau, truyện duy nghe, truyện ngôn tình duy nghe, truyện ngon tinh duy nghe, truyện duy nghe ngôn tình, xem truyện duy nghe, xem truyện ngon tinh duy nghe, xem truyện ngôn tình duy nghe, xem truyện duy nghe không quảng cáo, xem truyện duy nghe no ads, xem truyện duy nghe khong quang cao, xem truyện duy nghe ko quang cao, xem truyện duy nghe o dau,
Hot Trend