Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.

Đông Bôn Tây Cố

Tác giả Đông Bôn Tây Cố là một trong những tác giả truyện ngôn tình được người hâm mô quan tâm. Xem ngay các tác phẩm truyện ngôn tình của Đông Bôn Tây Cố

"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.
truyện Đông Bôn Tây Cố, truyện ngôn tình Đông Bôn Tây Cố, truyện ngon tinh Đông Bôn Tây Cố, truyện Đông Bôn Tây Cố ngôn tình, xem truyện Đông Bôn Tây Cố, xem truyện ngon tinh Đông Bôn Tây Cố, xem truyện ngôn tình Đông Bôn Tây Cố, xem truyện Đông Bôn Tây Cố không quảng cáo, xem truyện Đông Bôn Tây Cố no ads, xem truyện Đông Bôn Tây Cố khong quang cao, xem truyện Đông Bôn Tây Cố ko quang cao, xem truyện Đông Bôn Tây Cố o dau, truyện dong bon tay co, truyện ngôn tình dong bon tay co, truyện ngon tinh dong bon tay co, truyện dong bon tay co ngôn tình, xem truyện dong bon tay co, xem truyện ngon tinh dong bon tay co, xem truyện ngôn tình dong bon tay co, xem truyện dong bon tay co không quảng cáo, xem truyện dong bon tay co no ads, xem truyện dong bon tay co khong quang cao, xem truyện dong bon tay co ko quang cao, xem truyện dong bon tay co o dau,
Hot Trend